+306936849249
2106426812

Ηλεκτροκαρδιογράφημα

Ηλεκτροκαρδιογράφημα

Το ηλεκτροκαρδιογράφημα αποτελεί βασικό συστατικό μιας καρδιολογικής εξέτασης. Στο ηλεκτροκαρδιογράφημα καταγράφονται με ειδική συσκευή τα δυναμικά που παράγονται από τη φυσιολογική ηλεκτρική διέγερση της καρδιάς.

Πώς πραγματοποιείται;
Γίνεται με ειδικό μηχάνημα που ονομάζεται ηλεκτροκαρδιογράφος. Ο ηλεκτροκαρδιογράφος είναι ένα ευαίσθητο βολτόμετρο που καταγράφει μέσω ηλεκτροδίων τις διαφορές δυναμικού στην επιφάνεια του σώματος που προκύπτουν κατά την λειτουργία της καρδιάς.
Αποτελείται από μια κεντρική μονάδα και ένα καλώδιο με δέκα ηλεκτρόδια, τα οποία συνδέονται στο σώμα του εξεταζόμενου. Τα τέσσερα πρώτα συνδέονται από ένα στα χέρια και στα πόδια και τα υπόλοιπα έξι μπροστά στο θώρακα σε συγκεκριμένες θέσεις.

Πού χρησιμοποιείται;
Χρησιμοποιείται κυρίως:

• Σε φυσιολογικά άτομα, πχ στα πλαίσια προαθλητικού ελέγχου,
• Στη διάγνωση αρρυθμιών,
• Στη διάγνωση ισχαιμίας και εμφράγματος καρδιάς,
• Στη διάγνωση υπερτροφίας των κοιλοτήτων της καρδιάς,
• Στη διάγνωση μεταβολικών διαταραχών.