+306936849249
2106426812

Τρίπλεξ Καρδιάς

Έγχρωμο διαθωρακικό υπερηχοκαρδιογράφημα (ή τρίπλεξ καρδιάς)
Το έγχρωμο υπερηχοκαρδιογράφημα (ή τρίπλεξ καρδιάς) περιλαμβάνει ταυτόχρονα μονοδιάστατο και δισδιάστατο υπερηχογράφημα και doppler. Είναι μια ανώδυνη εξέταση που εκμεταλλεύεται τα ανακλώμενα από την καρδιά κύματα υπερήχων (ηχώ) για να δημιουργήσει μια εικόνα αυτής και των μεγάλων αγγείων. Είναι ίσως το βασικότερο διαγνωστικό εργαλείο για την εκτίμηση ανατομικών και λειτουργικών διαταραχών της καρδιάς.
Tο υπερηχοκαρδιογράφημα δύο διαστάσεων ξεκαθαρίζει πιθανά ανατομικά προβλήματα των μεγάλων αγγείων της καρδιάς, των τοιχωμάτων της, καθώς και των βαλβίδων της καρδιάς. Επίσης δείχνει αν υπάρχει υγρό στο περικάρδιο, δηλαδή τον ινώδη σάκο που περιβάλλει και προστατεύει τον μυ της καρδιάς, θέτοντας έτσι τη διάγνωση της περικαρδίτιδας ή της περικαρδιακής συλλογής. Επιπλέον, εκτιμάται η ύπαρξη ενδοκαρδιακών θρόμβων και όγκων καρδιάς.
Μετράται το πάχος των τοιχωμάτων της αριστερής κοιλίας, οι διαστάσεις και η λειτουργικότητα όλων των καρδιακών κοιλοτήτων. Μια από τις σημαντικότερες μετρήσεις είναι ο υπολογισμός του κλάσματος εξώθησης. Αυτό είναι μια εκτίμηση της συστολικής λειτουργίας της καρδιάς, δηλαδή πόσο καλά λειτουργεί ως αντλία. Μια φυσιολογική μέτρηση είναι πάνω από 55-60%.
Οι μετρήσεις doppler επιτρέπουν τη μελέτη των ενδοκαρδιακών ροών. Μπορούν να παρασταθούν είτε σε ασπρόμαυρες (απλό doppler) είτε σε έγχρωμες εικόνες (έγχρωμο doppler).Πιο συγκεκριμένα, η εξέταση αυτή χρησιμοποιείται για να δούμε την ταχύτητα και την κατεύθυνση της ροής του αίματος μέσα από τις κοιλότητες της καρδιάς, τις καρδιακές βαλβίδες και τα μεγάλα αγγεία, με στόχο τη διάγνωση και την εκτίμηση της βαρύτητας των βαλβιδοπαθειών (πχ στένωση αορτικής βαλβίδας, ανεπάρκεια μιτροειδούς βαλβίδας) και των συγγενών καρδιοπαθειών (πχ στένωση ισθμού αορτής).
Το διαθωρακικό έγχρωμο υπερηχοκαρδιογράφημα πραγματοποιείται από καρδιολόγο είτε στο ιατρείο είτε στο νοσοκομείο. Δεν απαιτείται ειδική προετοιμασία του ασθενούς. O εξεταζόμενος ξαπλώνει στην αριστερή πλευρά και ο ιατρός απλώνει ένα ειδικό gel ή αγώγιμο υγρό στον θώρακα προκειμένου να βελτιωθεί η μετάδοση των ηχητικών κυμάτων κι έπειτα χρησιμοποιεί έναν μορφομετατροπέα πάνω στην καρδιά, που δεν προκαλεί πόνο αλλά πρέπει να πιέζεται στον θώρακα, κάτι που δημιουργεί κάποιες φορές μια ενοχλητική αίσθηση πίεσης. Η εξέταση μπορεί να διαρκέσει από μισή μέχρι και μία ώρα κατά περίπτωση.