+306936849249
2106426812

Τρίπλεξ Καρωτίδων

Τρίπλεξ καρωτίδων

Τι είναι το τρίπλεξ καρωτίδων;
Με τον όρο τρίπλεξ καρωτίδων εννοούμε την υπερηχογραφική απεικόνιση των καρωτίδων αρτηριών. Λόγω της επιφανειακής τους πορείας οι καρωτίδες αρτηρίες είναι εύκολα προσβάσιμες για υπερηχογραφική εκτίμηση.

Τι μελετάμε;
Φυσιολογικά οι αρτηρίες του ανθρωπίνου σώματος, συμπεριλαμβανομένων των καρωτίδων, είναι λείες επιτρέποντας την ομαλή ροή του αίματος. Με την πρόοδο όμως της ηλικίας και με την επίδραση των καρδιαγγειακών παραγόντων κινδύνου συσσωρεύεται υλικό (χοληστερόλη, ασβέστιο, φλεγμονώδη κύτταρα) στο εσωτερικό τοίχωμα των αρτηριών προκαλώντας πάχυνση, τη λεγόμενη αθηρωμάτωση. Με το τρίπλεξ καρωτίδων μελετάμε την τυχόν ύπαρξη αθηρωματικών πλακών και τον βαθμό στένωσης στη ροή του αίματος που αυτές προκαλούν. Η στένωση καρωτίδων αποτελεί σημαντική αιτία αγγειακού εγκεφαλικού επεισοδίου.

Τι περαιτέρω πληροφορίες μας δίνει;
Οι καρωτίδες αρτηρίες λόγω της θέσης τους και της προσβασιμότητάς τους στη μελέτη αποτελούν τον «καθρέφτη» των αρτηριών του σώματος, συμπεριλαμβανομένων και των στεφανιαίων αρτηριών. Μας δίνουν δηλαδή ενδείξεις για την κατάσταση του λοιπού αρτηριακού δικτύου. Πιο συγκεκριμένα, με βάση τα δεδομένα που λαμβάνουμε από την εξέλιξη της αθηρωματικής νόσου στις καρωτίδες μπορούμε να επαναξιολογήσουμε τον κίνδυνο στεφανιαίας νόσου σε ασθενείς ενδιάμεσου καρδιαγγειακού κινδύνου και να λάβουμε αντίστοιχες αποφάσεις σχετικά με την έναρξη ή εντατικοποίηση υπολιπιδαιμικής ή αντιϋπερτασικής αγωγής.

Ποιοι πρέπει να υποβάλλονται σε τρίπλεξ καρωτίδων για προληπτικό έλεγχο (screening);
Σε τρίπλεξ καρωτίδων για screening μπορούν να υποβάλλονται ασυμπτωματικοί ασθενείς με:
1. Γνωστή στεφανιαία νόσο, περιφερική αρτηριακή νόσο ή ανεύρυσμα κοιλιακής αορτής
2. Τουλάχιστον δύο από τα παρακάτω:
• Κάπνισμα
• Αρτηριακή Υπέρταση
• Δυσλιπιδαιμία
• Πρώτου βαθμού συγγενή (γονείς και αδέλφια) με αθηρωμάτωση σε ηλικία <60 ετών
• Κληρονομικό ιστορικό για εγκεφαλικό επεισόδιο
3. Παρουσία φυσήματος στην περιοχή της καρωτίδας

Πώς πραγματοποιείται η εξέταση;
Η εξέταση είναι ανώδυνη και συνήθως δεν διαρκεί πάνω από 15 λεπτά. Ο ασθενής ξαπλώνει στο εξεταστικό κρεβάτι σε ύπτια θέση και ο ιατρός εφαρμόζει στην περιοχή του τραχήλου (λαιμού) ένα ειδικό αγώγιμο gel. Ο ηχοβολέας τοποθετείται στην περιοχή του τραχήλου υπό διάφορες γωνίες ενώ μπορεί να ζητηθεί από τον ασθενή η στροφή της κεφαλής και προς τις δύο κατευθύνσεις.