+306936849249
2106426812

Υβριδική Απεικόνιση

Υβριδική απεικόνιση (ή απεικόνιση συγκερασμού)

Η αξονική στεφανιογραφία και οι ραδιοισοτοπικές τεχνικές μυοκαρδιακής αιμάτωσης (SPECT, PET καρδιάς) είναι μη επεμβατικοί τρόποι εκτίμησης της στεφανιαίας νόσου. Κάθε μία από τις παραπάνω τεχνικές εμφανίζει πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα. Η καρδιακή υβριδική απεικόνιση επιτυγχάνεται με το συνδυασμό (ή «σύντηξη») των παραπάνω μεθόδων και δίνει συμπληρωματικές μορφολογικές (στεφανιαία ανατομία, στενώσεις) και λειτουργικές (μυοκαρδιακή διάχυση) πληροφορίες σε ένα μόνο περιβάλλον. Ένας τέτοιος συνδυασμός εξετάσεων με την έννοια μιας υβριδικής εξέτασης είναι χρήσιμος σε πολλές περιπτώσεις. Ιδιαίτερα σε ασθενείς με στενώσεις σε πολλά αγγεία ή μοσχεύματα μετά από Bypass, η υβριδική προσέγγιση επιτρέπει την ακριβή ταυτοποίηση εκείνης της βλάβης που προκαλεί τον περιορισμό της αιματικής ροής και ως εκ τούτου παρέχει χρήσιμες πληροφορίες για τον σχεδιασμό στοχευμένων επεμβάσεων επαναγγείωσης. Έτσι, σε ορισμένες περιπτώσεις ασθενών, η υβριδική απεικόνιση μέσω του συγκερασμού της πληροφορίας φαίνεται να προσφέρει ανώτερες διαγνωστικές και προγνωστικές πληροφορίες σε σύγκριση με την ξεχωριστή ή διμερή ερμηνεία των δεδομένων.