+306936849249
2106426812

Διαδερμική Εμφύτευση Αορτικής Βαλβίδας

Διαδερμική Εμφύτευση Αορτικής Βαλβίδας (Transcatheter Aortic Valve Implantation – TAVI)

Η διαδερμική αντικατάσταση αορτικής βαλβίδας (TAVI) αποτελεί επέμβαση επιλογής για ασθενείς με σοβαρού βαθμού συμπτωματική στένωση αορτικής βαλβίδας που είναι υψηλού κινδύνου για καρδιοχειρουργική επέμβαση. Με την πρόοδο της τεχνολογίας, αλλά και την αύξηση της εμπειρίας των χειριστών η επέμβαση TAVI έχει επεκταθεί και σε μετρίου χειρουργικού κινδύνου ασθενείς.

Πριν από την επέμβαση: Ο προεπεμβατικός έλεγχος περιλαμβάνει πλήρη εργαστηριακό έλεγχο, υπερηχοκαρδιογράφημα, επεμβατική στεφανιογραφία και αξονική TAVI. Ο ασθενής εισάγεται τουλάχιστον 24 ώρες πριν από την επέμβαση στο νοσοκομείο.

Διαδικασία της επέμβασης: Η επέμβαση πραγματοποιείται με ενσυνείδητη καταστολή (χωρίς πλήρη αναισθησία και χωρίς διασωλήνωση) και τοπική αναισθησία στο σημείο προσπέλασης της βαλβίδας (στη συντριπτική πλειοψηφία των περιπτώσεων από τη μηριαία αρτηρία).
Η βιοπροσθετική βαλβίδα προσαρμόζεται πάνω σε έναν καθετήρα και κατευθύνεται μέσω της αρτηρίας στη θέση της στενωμένης αορτικής βαλβίδας. Εκεί απελευθερώνεται στην κατάλληλη θέση, είτε με το φούσκωμα ενός μπαλονιού είτε με άλλους μηχανισμούς και συμπιέζει την παλιά βαλβίδα στα τοιχώματα της ρίζας της αορτής. Το ποσοστό επιτυχίας εμφύτευσης φτάνει ως και το 98%.

Μετά την επέμβαση: Ο ασθενής παραμένει στο νοσοκομείο για παρακολούθηση για 2-3 ημέρες και εξέρχεται με οδηγίες για ταχεία αποκατάσταση. Όλοι οι ασθενείς λαμβάνουν αντιθρομβωτική αγωγή για τουλάχιστον τρεις μήνες για να εξασφαλιστεί η καλή λειτουργία της βαλβίδας

Επιπλοκές: Στις πιθανές επιπλοκές περιλαμβάνονται: θάνατος, αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο, έμφραγμα μυοκαρδίου, αγγειακές επιπλοκές στο σημείο πρόσβασης της βαλβίδας, εμφύτευση βηματοδότη και αιμορραγία.