+306936849249
2106426812

Αξονική καρδιάς για δομικές καρδιοπάθειες

Αξονική καρδιάς για δομικές καρδιοπάθειες

Ο ιατρός διαθέτει ανώτατη πιστοποίηση επάρκειας από την Ευρωπαική Εταιρεία Καρδιαγγειακής Απεικόνισης και την Αμερικανική Εταιρεία Αξονικής Καρδιάς (EACVI and SCCT level 3 accreditation) για την εκτέλεση αξονικών καρδιάς.


Η αξονική τομογραφία καρδιάς (Cardiac CT) βρίσκει ευρεία εφαρμογή στην προεπεμβατική εκτίμηση ασθενών προ διακαθετηριακών επεμβάσεων. Πρόκειται συνήθως για ασθενείς με βαλβιδοπάθειες, πολλές συν νοσηρότητες και υψηλού χειρουργικού κινδύνου που δεν μπορούν να υποβληθούν σε επέμβαση ανοιχτής καρδιάς. Η αξονική καρδιάς, χάρη στην εξαιρετική ανάλυση και διακριτική ικανότητα επιτρέπει την άριστη απεικόνιση των καρδιακών δομών και την πραγματοποίηση με μεγάλη ακρίβεια όλων των απαραίτητων προεπεμβατικών μετρήσεων.
Οι ενδείξεις για πραγματοποίηση αξονικής καρδιάς περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων τις παρακάτω:

• Αξονική καρδιάς για προεπεμβατική εκτίμηση στένωσης αορτικής βαλβίδας (αξονική TAVI)
• Αξονική καρδιάς προ διακαθετηριακής αντιμετώπισης παθήσεων μιτροειδούς βαλβίδας
• Αξονική καρδιάς προ διακαθετηριακής αντιμετώπισης παθήσεων πνευμονικής βαλβίδας
• Αξονική καρδιάς προ διακαθετηριακής αντιμετώπισης παθήσεων τριγλώχινας βαλβίδας

Προετοιμασία
Η αξονική καρδιάς δεν απαιτεί ιδιαίτερη προετοιμασία. Συνήθως συστήνεται μόνο αποχή από φαγητό για 4 ώρες πριν την εξέταση

Αντενδείξεις
Οι αντενδείξεις για πραγματοποίηση αξονικής καρδιάς είναι ελάχιστες και περιλαμβάνουν το ιστορικό σοβαρής αλλεργικής αντίδρασης σε σκιαγραφικό και τη σοβαρή νεφρική ανεπάρκεια (GFR<30ml/s)

Κίνδυνοι
Η αξονική καρδιάς, όπως κάθε αξονική, προκαλεί έκθεση σε ιονίζουσα ακτινοβολία. Η επιβάρυνση ακτινοβολίας με τους νέας γενιάς αξονικούς τομογράφους κυμαίνεται σε χαμηλά επίπεδα.
Επίσης, υπάρχει μικρός κίνδυνος αλλεργικής αντίδρασης από τη χορήγηση σκιαγραφικού, ιδίως σε άτομα με αλλεργική προδιάθεση. Σε κάθε περίπτωση, λαμβάνονται όλα τα μέτρα προφύλαξης και οποιαδήποτε αλλεργική αντίδραση μπορεί να αντιμετωπιστεί επιτυχώς από το προσωπικό της κλινικής.

Πώς και πού γίνεται;
Η εξέταση εκτελείται στον χώρο του αξονικού τομογράφου. Αφότου ληφθεί ενδελεχές ιστορικό, χορηγείται σκιαγραφικό μέσο, το οποίο είναι απαραίτητο για την απεικόνιση των καρδιακών δομών. Η διάρκεια της σάρωσης δεν διαρκεί πάνω από 10 δευτερόλεπτα, ενώ η συνολική διαδικασία της εξέτασης δεν ξεπερνά τη μισή ώρα. Μετά το τέλος της ο ασθενής επανέρχεται πλήρως στις δραστηριότητές του χωρίς ανάγκη νοσηλείας.