+306936849249
2106426812

Δημοσιεύσεις

Δημοσιεύσεις

Ο ιατρός συμμετέχει σε περισσότερες από 51 δημοσιεύσεις σε έγκριτα περιοδικά (peer-review journals).
Για τον πλήρη κατάλογο των δημοσιεύσεων πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο:

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Benetos+G#rss_menu

2020-2021

i.Vascular Inflammation and Cardiovascular Burden in Metastatic Breast Cancer Female Patients Receiving Hormonal Treatment and CDK 4/6 Inhibitors or Everolimus.
Papageorgiou C, Zagouri F, Tampakis K, Georgakopoulou R, Manios E, Kafouris P, Benetos G, Koutagiar I, Anagnostopoulos C, Dimopoulos MA, Toutouzas K.
Front Cardiovasc Med. 2021 Feb 23


ii.Inflammation in Nonstenotic Carotid Artery Plaques: One More Factor to Consider?
Benetos G,
Drakopoulou M, Oikonomou G, Tsioufis K, Toutouzas K.
J Am Coll Cardiol. 2021 Mar 2


iii. Long-Term Outcomes and Valve Performance in Patients Undergoing Transcatheter Aortic Valve Implantation.
Stathogiannis K, Synetos A, Latsios G, Karanasos A, Trantalis G, Toskas P, Drakopoulou M, Xanthopoulou M, Karmpalioti M, Simopoulou C, Soulaidopoulos S, Oikonomou G, Benetos G, Tsalamandris S, Kosmas I, Voudris V, Mastrokostopoulos A, Katsimagklis G, Halvatsiotis P, Deftereos S, Tsioufis C, Toutouzas K.
Am J Cardiol. 2021 Feb 20


iv. Visceral adipose tissue phenotype and hypoadiponectinemia are associated with aortic Fluorine-18 fluorodeoxyglucose uptake in patients with familial dyslipidemias.
Toutouzas K, Antonopoulos AS, Koutagiar I, Skoumas I, Benetos G, Kafouris P, Miliou A, Petrocheilou A, Georgakopoulos A, Oikonomou G, Drakopoulou M, Siores I, Pitsavos C, Antoniades C, Anagnostopoulos CD, Tousoulis D.
J Nucl Cardiol. 2021 Jan 26.


v. Computed tomoGRaphy guidEd invasivE Coronary angiography in patiEnts with a previous coronary artery bypass graft surgery trial (GREECE trial): Rationale and design of a multicenter, randomized control trial.
Tsigkas G, Apostolos A, Synetos A, Latsios G, Toutouzas K, Xenogiannis I, Hamilos M, Sianos G, Ziakas A, Tsiafoutis I, Koutouzis M, Toulgaridis F, Moulias A, Sideris A, Patsilinakos S, Kanakakis I, Zampakis P, Tsioufis K, Kochiadakis G, Alexopoulos D, Davlouros P; GREECE Collaborators, Kalogeropoulou C, Vasilagkos G, Koufou EE, Papanikolaou A, Spanou E, Gerakaris A, Chlorogiannis D, Spiropoulou P, Miliordos I, Benetos G, Pappas C, Argentos S, Skalidis E, Kladou E, Skiadas C, Karagiannidis E, Mylona S, Zacharoulis A, Pappas L, Mantis C, Fagrezos D, Manouvelou S, Sertedaki E.
Hellenic J Cardiol. 2021 Jan 20:

vi. Coronary artery lumen volume index as a marker of flow-limiting atherosclerosis-validation against 13N-ammonia positron emission tomography.
Benetos G,
Benz DC, Rampidis GP, Giannopoulos AA, von Felten E, Bakula A, Sustar A, Fuchs TA, Pazhenkottil AP, Gebhard C, Kaufmann PA, Gräni C, Buechel RR.
Eur Radiol. 2021 Jan 16.


vii. Splenic switch-off as a novel marker for adenosine response in nitrogen-13 ammonia PET myocardial perfusion imaging: Cross-validation against CMR using a hybrid PET/MR device.
Bakula A, Patriki D, von Felten E, Benetos G, Sustar A, Benz DC, Wiedemann-Buser M, Treyer V, Pazhenkottil AP, Gräni C, Gebhard C, Kaufmann PA, Buechel RR, Fuchs TA.
J Nucl Cardiol. 2020 Dec 22.

viii. One-year clinical and echocardiographic outcomes of direct implantation of a self-expanding valve
Benetos G,
Karmpalioti M, Drakopoulou M, Stathogiannis K, Xanthopoulou M, Latsios G, Synetos A, Bei E, Voudris V, Iakovou I, Katsimagklis G, Moraitis S, Zeniou V, Danenberg H, Halvatsiotis P, Vavuranakis M, Tousoulis D, Toutouzas K.
Catheter Cardiovasc Interv. 2020 Nov 12


2019-2020

i.Myocardial creep-induced misalignment artifacts in PET/MR myocardial perfusion imaging.
von Felten E, Benetos G, Patriki D, Benz DC, Rampidis GP, Giannopoulos AA, Bakula A, Gräni C, Pazhenkottil AP, Gebhard C, Fuchs TA, Kaufmann PA, Buechel RR.Eur J Nucl Med Mol Imaging. 2020 Jul 18

Abstract


ii.Prognostic Value of Quantitative Metrics From Positron Emission Tomography in Ischemic Heart Failure.
Benz DC, Kaufmann PA, von Felten E, Benetos G, Rampidis G, Messerli M, Giannopoulos AA, Fuchs TA, Gräni C, Gebhard C, Pazhenkottil AP, Flammer AJ, Kaufmann PA, Buechel RR.JACC Cardiovasc Imaging. 2020 Aug 4

Abstract


iii. Coronary CT angiography as a guide in decision-making for left main spontaneous coronary dissection.
Benetos G, Afendoulis D, Buechel RR, Smyrnioudis N, Protogeros D, Kartalis A.Hellenic J Cardiol. 2020 Sep 12


iv. Transluminal Attenuation Gradient Derived From Coronary CT Angiography to Predict Ischemia in SPECT Myocardial Perfusion Imaging: Effect of Coronary Cross-Sectional Areavon Felten E, Benz DC, Benetos G, Giannopoulos AA, Messerli M, Gräni C, Fuchs TA, Gebhard C, Buechel RR, Kaufmann PA, Pazhenkottil AP
J Nucl Cardiol. 2020 Jul 1

Abstract


v. Coronary artery volume index: a novel CCTA-derived predictor for cardiovascular events.
Benetos G, Buechel RR, Gonçalves M, Benz DC, von Felten E, Rampidis GP, Clerc OF, Messerli M, Giannopoulos AA, Gebhard C, Fuchs TA, Pazhenkottil AP, Kaufmann PA, Gräni C
Int J Cardiovasc Imaging. 2020 Jan 1

Abstract


vi. Validation of deep-learning image reconstruction for coronary computed tomography angiography: Impact on noise, image quality and diagnostic accuracy
Benz DC, Benetos G, Rampidis G, von Felten E, Bakula A, Sustar A, Kudura K, Messerli M, Fuchs TA, Gebhard C, Pazhenkottil AP, Kaufmann PA, Buechel RR
J Cardiovasc ComputTomogr. 2020 Jan 13.

Abstract:


vii. Potential of Radiation Dose Reduction by Optimizing Z-Axis Coverage in Coronary Computed Tomography Angiography on a Latest-Generation 256-Slice Scanner.
von Felten E, Messerli M, Giannopoulos AA, Benz DC, Schwyzer M, Benetos G,Rampidis G, Patriki D, Kamani CH, Gräni C, Fuchs TA, Pazhenkottil AP, Gebhard C, Kaufmann PA, Buechel RR.
J Comput Assist Tomogr. 2020 Mar/Apr;44(2):289-294


viii. Myocardial perfusion imaging in cardiac sarcoidosis: A “sine qua non” for prognosis assessment?
Benetos G, Giannopoulos AA.
J NuclCardiol. 2019 Dec 2. doi: 10.1007/s12350-019-01964


ix. No differences in rest myocardial blood flow in stunned and hibernating myocardium: insights into the pathophysiology of ischemic cardiomyopathy
BenzDC, vonDahlenAP, HuangW, MesserliM, vonFeltenE, Benetos G, GiannopoulosAA, FuchsTA, GräniC, GebhardC, PazhenkottilAP, GaemperliO, KaufmannPA, BuechelRR.
Eur J Nucl Med Mol Imaging. 2019 Oct;46(11):2322-2328


x. A guide for Gensini Score calculation.
Rampidis GP, Benetos G, Benz DC, Giannopoulos AA, Buechel RR.
Atherosclerosis. 2019 Aug;287:181-183


xi. Pre-Dilatation Versus No Pre-Dilatation for Implantation of a Self-Expanding Valve in All Comers Undergoing TAVR: The DIRECT Trial.
Toutouzas K, Benetos G, Voudris V, Drakopoulou M, Stathogiannis K, Latsios G, Synetos A, Antonopoulos A, Kosmas E, Iakovou I, Katsimagklis G, Mastrokostopoulos A, Moraitis S, Zeniou V, Danenberg H, Vavuranakis M, Tousoulis D.
JACC Cardiovasc Interv. 2019 Apr 22;12(8):767-777

Abstract


xii. Characterization of functionally significant coronary artery disease by a coronary computed tomography angiography-based index: a comparison with positron emission tomography
Anagnostopoulos CD, Siogkas PK, Liga R, Benetos G, Maaniitty T, Sakellarios AI, Koutagiar I, Karakitsios I, Papafaklis MI, Berti V, Sciagrà R, Scholte AJHA, Michalis LK, Gaemperli O, Kaufmann PA, Pelosi G, Parodi O, Knuuti J, Fotiadis DI, Neglia D
Eur Heart J Cardiovasc Imaging. 2019 Aug 1;20(8):897-905.

Abstract


xiii. PCI Versus CABG in Left Main and Multivessel Disease: Do We Still Have the Gordian Knot?
Toutouzas K, Benetos G, TousoulisD.
Angiology. 2019 Jan;70(1):5-7.


2017-2018

i. Increase in Carotid Temperature Heterogeneity Is Associated With Cardiovascular and Cerebrovascular Events.
Toutouzas K, Benetos G, Oikonomou G, Barampoutis N, Koutagiar I, Galanakos S, Karmpalioti M, Drakopoulou M, Stathogiannis K, Bounas P, Gata V, Antoniadou F, Davlouros P, Alexopoulos D, Hahalis G, Siores E, Sfikakis PP, Tousoulis D.
Circ Cardiovasc Imaging. 2018 Nov;11(11):e008292.


ii. Thermal heterogeneity of carotid arteries as a novel biomarker in patients with diabetes mellitus assessed for coronary artery disease.
Tzanis G, Bonou M, Benetos G, Biliou S, Liatis S, Kapelios C, Toutouzas K, Tousoulis D, Barbetseas J.
Int J Cardiol. 2018 Jul 1;262:20-24.

Abstract


iii. Inhibition of Aortic Valve Calcification by Local Delivery of Zoledronic Acid-an Experimental Study.
Synetos A, Toutouzas K, Drakopoulou M, Koutagiar I, Benetos G, Kotronias R, Anousakis-Vlachochristou N, Latsios G, Karanasos A, Agrogiannis G, Metaxas M, Stathogiannis K, Papanikolaou A, Georgakopoulos A, Pianou N, Tsiamis E, Patsouris E, Papalois A, Cokkinos D, Anagnostopoulos C, Tousoulis D
J Cardiovasc Transl Res. 2018 Jun;11(3):192-200.


iv. Early diagnosis of right ventricle-pulmonary artery conduit endocarditis by PET/CT
Bonou M, Kapelios CJ, Samarkos M, Benetos G, Tampaki M, Pianou N, Georgakopoulos A, Moyssakis I, Anagnostopoulos C, Barbetseas J
Int J Infect Dis. 2018 Mar;68:24-25.


v. Vascular inflammation and metabolic activity in hematopoietic organs and liver in familial combined hyperlipidemia and heterozygous familial hypercholesterolemia.
Toutouzas K, Skoumas J, Koutagiar I, Benetos G, Pianou N, Georgakopoulos A, Galanakos S, Antonopoulos A, Drakopoulou M, OikonomouEK, Kafouris P, Athanasiadis E, Metaxas M, Spyrou G, Pallantza Z, Galiatsatos N, Aggeli C, Antoniades C, Keramida G, Peters AM, Anagnostopoulos CD, Tousoulis D.
JClinLipidol. 2018 Jan – Feb;12(1):33-43.

Abstract


vi. Noninvasive detection of increased carotid artery temperature in patients with coronary artery disease predicts major cardiovascular events at one year: Results from a prospective multicenter study
K. Toutouzas, G. Benetos, I. Koutagiar, N. Barampoutis, F. Mitropoulou, P. Davlouros, P. P. Sfikakis, D. Alexopoulos, C. Stefanadis, E. Siores, D. Tousoulis.
Atherosclerosis. 2017 Jul;262:25-30

Abstract


vii. Hypereosinophilic Syndrome as a Rare Cause of Reversible Biventricular Heart Failure
Bonou M, Kapelios CJ, Benetos G, Moyssakis I, Giannakopoulou N, Diamantopoulos P, Korkolopoulou P, Variami E, Barbetseas J.
Can J Cardiol. 2017 May;33(5):688.e5-688.e7.


viii. Advances in anticoagulation management of patients undergoing cardioversion of nonvalvular atrial fibrillation
Benetos G, Bonou M, Toutouzas K, Diamantopoulos P, Viniou N, Barbetseas J.
Hamostaseologie. 2017 Oct 26;37(4):277-285.

Abstract


ix. Incidental migration of a right ventricular lead into the peritoneal cavity
S. Sideris, G. Benetos, G. Lazaros, K. Toutouzas, E.Sotriropoulos, D. Tousoulis, I. Kallikazaros.
Hellenic J Cardiol. 2017 Mar – Apr;58(2):161-162


x. Inflamed human carotid plaques evaluated by PET/CT exhibit increased temperature: Insights from an in vivo study.
K. Toutouzas, I. Koutagiar, G. Benetos, C. Aggeli, A. Georgakopoulos, E. Athanasiadis, N. Pianou, S. Trachanellis, N. Patelis, G. Agrogiannis, P. Kafouris, K. Filis, N. Bessias, C. Klonaris, G. Spyrou, E. Tsiamis, E. Siores, E. Patsouris, D. Cokkinos, D. Tousoulis, C. Anagnostopoulos.
Eur Heart J Cardiovasc Imaging. 2017 Nov 1;18(11):1236-1244.

Abstract


2015-2016

i. Female gender is independently associated with increased carotid temperatures in patients with coronary artery disease.
Benetos G, Toutouzas K, Matsoukis I, Drakopoulou M, Mitropoulou F, Koutagiar I, Nikolaou C, Stathogiannis K, Siores E, Tousoulis D.
Int J Cardiol. 2016 Sep 15;219:130-5

Abstract


ii. Outcomes of Same Day Pacemaker Implantation after TAVI.
Sideris S, Benetos G, Toutouzas K, Drakopoulou M, Sotiropoulos E, Gatzoulis K, Latsios G, Synetos A, Trantalis G, Tousoulis D, Kallikazaros I.
Pacing ClinElectrophysiol. 2016 Jul;39(7):690-5.

Abstract


iii. Effects of Chios mastic gum on cholesterol and glucose levels of healthy volunteers: A prospective, randomized, placebo-controlled, pilot study (CHIOS-MASTIHA)
Kartalis A, Didagelos M, Georgiadis I, Benetos G, Smyrnioudis N, Marmaras H, Voutas P, Zotika C, Garoufalis S, Andrikopoulos G.
Eur J PrevCardiol. 2016 May;23(7):722-9.


iv. The prognostic role of carotid plaque ultrasonography in cardiac damage after carotid endarterectomy.
Galyfos G, ToutouzasKP, Benetos G,Konstadoulakis M, Theodorou D, Katsaragakis S, Stefanadis C, Zografos G, Filis K.
Minerva Cardioangiol. 2016 Oct;64(5):534-41.


v. Left Atrial Appendage Closure. Initial Single Center Experience with the Watchman Device.
Toutouzas K, Trantalis G, Sideris S, Benetos G, Michelongona A, Aggeli C, Stefanadis C, Tousoulis D.
Hellenic J Cardiol. 2015 Nov-Dec;56(6):510-2.


vi. Vulnerable plaque imaging: updates on new pathobiological mechanisms.
Toutouzas K, Benetos G, Karanasos A, Chatzizisis YS, Giannopoulos AA, Tousoulis D.
Eur Heart J. 2015 Dec 1;36(45):3147-54.

Abstract


vii. Osteoporosis and Aortic Stenosis: ‘Killing Two Birds with One Stone?
Lazaros G, Benetos G, Toutouzas K, Tousoulis D.
Cardiology. 2015;132(1):9-10.


viii. Bilateral symmetry of local inflammatory activation in human carotid atherosclerotic plaques
G. Benetos, K. Toutouzas, M. Drakopoulou, E. Tolis, C. Masoura, C. Nikolaou, D. Tsekoura, E. Tsiamis, H. Grassos, E. Siores, C. Stefanadis.
Hellenic J Cardiol. 2015 Mar-Apr;56(2):118-24

Abstract


ix. Incremental predictive value of carotid inflammation in acute ischemic stroke.
Toutouzas K, Benetos G, Drakopoulou M, Deligianni C, Spengos K, Stefanadis C, Siores E, Tousoulis D.
Stroke. 2015 Jan;46(1):272-4


2013-2014

i. An unexpected complication during percutaneous pacemaker lead extraction unveiled by transesophageal echocardiography
Sideris S, Benetos G, Lazaros G, Gatzoulis K, Lymperiadis D, Stavropoulos G, Toutouzas K, Manakos K, Traxanas K, Trantalis G, Tousoulis D, Kallikazaros I.
Int J Cardiol. 2014 Dec 20;177(3):e125-7


ii. Catheter based inhibition of arterial calcification by bisphosphonates in an experimental atherosclerotic rabbit animal model.
Synetos A, Toutouzas K, Benetos G,Drakopoulou M, Trantalis G, Kotronias R, Agrogiannis G, Tsiamis E, Deftereos S, Davlouros P, Patsouris E, Stefanadis C
Int J Cardiol. 2014 Sep;176(1):177-81


iii. Insights from a thermography-based method suggesting higher carotid inflammation in patients with diabetes mellitus and coronary artery disease
Toutouzas K, Benetos G, Drakopoulou M, Bounas P, Tsekoura D, Stathogiannis K, Koutagiar I, Aggeli C, Karanasos A, Panagiotakos D, Siores E, Stefanadis C.
Diabetes Metab. 2014 Dec;40(6):431-8

AIM:
Diabetes mellitus (DM) is an independent risk factor for stroke. In a DM population, carotid atheromatosis is a major cause of stroke. The role of carotid plaque inflammation remains conflicting. Microwave radiometry (MWR) is a new non-invasive method allowing in vivo measurement of the temperature of tissues, so reflecting inflammation. The aim of this prospective study was to evaluate the impact of DM on carotid artery inflammation in patients with documented coronary artery disease (CAD).
METHODS:
Consecutive patients (n=300) with significant CAD were evaluated by: (1) ultrasound study of both carotid arteries; and (2) the temperature difference (ΔT) along each carotid artery on MWR. ΔT ≥ 0.90 °C was considered high ΔT. Vessel- and patient-based analyses were performed to determine the impact of DM on morphological and functional characteristics of carotid arteries.
RESULTS:
Out of 300 patients, 113 (37.7%) had DM. Patients with DM had similar carotid plaque thickness compared with patients without DM in both vessel- and patient-based analyses. In contrast, patients with DM exhibited higher ΔT values in both vessel- and patient-based analyses. On multivariate logistic regression analysis, DM was an independent predictor of high ΔT both unilaterally and bilaterally (OR: 1.66, 95% CI: 1.06-2.58, P=0.03 and OR: 1.96, 95% CI: 1.01-3.81, P=0.05, respectively).
CONCLUSION:
In patients with CAD, DM was an independent predictor of local carotid plaque inflammatory activation. Whether or not the assessment of functional plaque characteristics by MWR can be an additional prognostic tool independent of structural factors now needs to be further investigated.


iv. Trends in acute myocardial infarction incidence and relative outcomes on a certain insular Mediterranean population.
Kartalis A, Benetos G, Androulakis A, Didagelos M, Georgiadis I, Kosti A, Zotika C, Voutas P, Smyrnioudis N, Garoufalis S, Georgiopoulos G.
Int J Cardiol. 2014 May 1;173(2):320-1


v. Morphological and functional assessment of carotid plaques have similar predictive accuracy for coronary artery disease
Toutouzas K, Benetos G, Drakopoulou M, Michelongona A, Nikolaou C, Masoura C, Stathogiannis K, Aggeli C, Tsiamis E, Siores E, Stefanadis C.
Stroke. 2013 Sep;44(9):2607-9

BACKGROUND AND PURPOSE:
Microwave radiometry allows noninvasive in vivo measuring of internal temperature of tissues reflecting inflammation. In the present study, we evaluated the predictive accuracy of this method for the diagnosis of coronary artery disease (CAD).
METHODS:
Consecutive patients (n=287) scheduled for coronary angiography were included in the study. In carotid arteries of both groups, the following measurements were performed: (1) intima-media thickness (IMTmax) and (2) temperature measurements by microwave radiometry (ΔTmax). C-statistic and net reclassification improvement were used to compare the prediction ability of the markers IMTmax and ΔTmax for the presence of CAD and multivessel CAD.
RESULTS:
Of 287 patients, 239 had stenoses ≥50% (CAD group), and 48 did not have significant stenoses (NO-CAD group). ΔTmax was an independent predictor for the presence of CAD and multivessel CAD, showing similar predictive accuracy to intima-media thickness, as assessed by c-statistic and net reclassification improvement.
CONCLUSIONS:
Local inflammatory activation, as detected by microwave radiometry, has similar predictive accuracy to intima-media thickness for the presence and extent of CAD


vi. Ischemic heart disease after breast cancer radiotherapy.
Toutouzas K, Benetos G,Stefanadis C.
N Engl J Med. 2013;368:2524-2525