+306936849249
2106426812

Αξονική Στεφανιογραφία
Previous
Next

 Ο Ιατρός

Δρ. Γεώργιος Ν. Μπενέτος                 

Απόφοιτος της Ιατρικής Σχολής Αθηνών με βαθμό «Άριστα».
Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών «Μονάδες Εντατικής Θεραπείας – Καρδιολογική Νοσηλευτική» της Ιατρικής Σχολής Αθηνών με βαθμό «Άριστα» .
Διδακτορική διατριβή στην Ιατρική Σχολή Αθηνών με βαθμό «Άριστα».
Τίτλος ειδικότητας Καρδιολογίας, με θητεία στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Schwarzwald-Baar Klinikum, Villingen-Schwenningen, ΓΕΡΜΑΝΙΑ, Γ.Ν. Χίου «ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ» και Γ.Ν.Α. «ΛΑΪΚΟ».
Μετεκπαίδευση σε μη επεμβατικές τεχνικές καρδιαγγειακής απεικόνισης [αξονική στεφανιογραφία, το σπινθηρογράφημα και PET καρδιάς (τομογραφία εκπομπής ποζιτρονίων) και τεχνικές υβριδικής απεικόνισης/συγκερασμού τεχνικών] στην Κλινική Πυρηνικής Ιατρικής του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ζυρίχης (USZ).
Διδακτορική διατριβή στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου της Ζυρίχης.
Aνώτατη πιστοποίηση στην εκτέλεση αξονικών καρδιάς από την Ευρωπαϊκή Εταιρεία Καρδιαγγειακής Απεικόνισης (EACVI level 3 accreditation) και την Αμερικανική Εταιρεία Αξονικών Καρδιάς (SCCT level 3 accreditation).Κάτοχος του τιμητικού τίτλου ‘Fellow’ της Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής Εταιρείας (FESC). Πιστοποίηση από το υπουργείο υγείας για την εκτέλεση νεότερων τεχνικών υπερήχων καρδιάς (stress echo, strain, διοισοφάγειο υπερηχογράφημα, Αρ. Πρωτ.Γ5α/Γ.Π.70277).

Επιστημονικός συνεργάτης από το 2012 και Ακαδημαϊκός Υπότροφος από το 2019 της Α’ Πανεπιστημιακής Κλινικής του ΕΚΠΑ στο Γ.Ν.Α. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ», με πλούσιο ερευνητικό έργο, δημοσιεύσεις σε διεθνούς κύρους ιατρικά περιοδικά και συμμετοχή ως ομιλητής σε ευρωπαϊκά και διεθνή συνέδρια, με διακρίσεις και βραβεία.
Συνεργαζόμενος κριτής σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά.
Συνεργάτης του ιατρείου Καρδιοογκολογίας της Α’ Πανεπιστημιακής Κλινικής του ΕΚΠΑ στο Γ.Ν.Α. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ».
Υπεύθυνος ιατρός του τμήματος Cardiac CT (Αξονικής Καρδιάς) της Κλινικής «ΛΕΥΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΘΗΝΩΝ».
Μέλος της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας, της Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής Εταιρείας, του European Association of Cardiovascular Imaging (EACVI), του Society of Cardiovascular Computed Tomography (SCCT) και του ESC Council for Cardiology Practice.

Ιατρικές Υπηρεσίες