+306936849249
2106426812

Σκορ ασβεστίου (Calcium score)

Σκορ ασβεστίου (Calcium Score or Agatston score): Γιατί το κάνουμε;


Γενικά:
Η σάρωση για σκορ ασβεστίου, είναι μια εξειδικευμένη εξέταση ακτίνων Χ που παρέχει εικόνες της καρδιάς που μπορούν να βοηθήσουν τον ιατρό να εντοπίσει και να μετρήσει την πλάκα που περιέχει ασβέστιο στις αρτηρίες.
Η μέτρηση της ασβεστωμένης πλάκας με καρδιακή σάρωση μπορεί να εντοπίσει πιθανή στεφανιαία νόσο προτού εμφανιστούν σημεία και συμπτώματα.
Ο ιατρός θα χρησιμοποιήσει τα αποτελέσματα της εξέτασης αυτής για να καθορίσει εάν είναι απαραίτητες αλλαγές φαρμάκων ή τρόπου ζωής για να μειωθεί ο κίνδυνος εμφράγματος μυοκαρδίου. Ειδικότερα, η εξέταση αυτή μπορεί να καθοδηγήσει τον κλινικό ιατρό στην απόφαση για έναρξη φαρμάκου για χοληστερίνη (στατίνη).

Σε ποια άτομα ενδείκνυται το σκορ ασβεστίου;
Τα άτομα 40-75 ετών χαμηλού έως ενδιάμεσου καρδιαγγειακού κινδύνου μπορούν να επωφεληθούν από το σκορ ασβεστίου. Ειδικότερα, το σκορ ασβεστίου μπορεί να προσδιορίσει πολύ ακριβέστερα τον καρδιαγγειακό κίνδυνο σε ασυμπτωματικά άτομα καπνιστές, με κληρονομικό ιστορικό στεφανιαίας νόσου και αυξημένη χοληστερίνη.
Επιπλέον η τιμή του σκορ ασβεστίου αποτελεί σημαντικό κίνητρο για άτομα ενδιάμεσου καρδιαγγειακού κινδύνου να αλλάξουν τρόπο ζωής ή και να ακολουθήσουν πιστά οδηγίες φαρμακευτικής αγωγής.

Προετοιμασία
Δεν απαιτείται κάποια ιδιαίτερη προετοιμασία για το σκορ ασβεστίου. Πολλές φορές συστήνεται η αποφυγή καπνίσματος και κατανάλωσης καφεΐνης λίγες ώρες πριν την εξέταση προκειμένου να αποφευχθεί η αύξηση της καρδιακής συχνότητας.

Πως γίνεται – διαδικασία;
Η εξέταση είναι πολύ απλή στην εκτέλεση. Ο εξεταζόμενος ξαπλώνει στην κλίνη του αξονικού τομογράφου όπου του τοποθετούνται 3 ηλεκτρόδια για την καταγραφή του ηλεκτροκαρδιογραφήματος. Ο εξεταζόμενος καλείται να κρατήσει την αναπνοή του για λίγα δευτερόλεπτα, όσο διαρκεί η σάρωση. Η εξέταση δεν απαιτεί τη χορήγηση σκιαγραφικού μέσου και ολοκληρώνεται μέσα σε 10-15 λεπτά. Μετά την εξέταση ο ασθενής μπορεί να συνεχίσει κανονικά τις δραστηριότητές του.

Αποτελέσματα
Τα αποτελέσματα συνήθως παρέχονται υπό τη μορφή ενός αριθμού που ονομάζεται Agatston score και ενός εκατοστημορίου.

Το συνολικό σκορ αντικατοπτρίζει τη συνολική έκταση των εναποθέσεων ασβεστίου και την πυκνότητα του ασβεστίου.
Σκορ ίσον με μηδέν σημαίνει ότι δεν υπάρχει ασβέστιο στην καρδιά. Υποδηλώνει πολύ μικρή πιθανότητα εμφάνισης καρδιακής προσβολής στο μέλλον.
Όταν υπάρχει ασβέστιο, όσο υψηλότερο είναι το σκορ, τόσο υψηλότερος είναι ο κίνδυνος καρδιακών συμβαμάτων στο μέλλον.
Σκορ 100 έως 300 σημαίνει μέτριες αποθέσεις αθηρωματικής πλάκας. Σχετίζεται με σχετικά υψηλό κίνδυνο καρδιακής προσβολής ή άλλων καρδιακών παθήσεων τα επόμενα τρία έως πέντε χρόνια.
Σκορ μεγαλύτερο από 300 είναι ένδειξη εκτεταμένης αθηρωμάτωσης και συνδέεται με πολύ υψηλό κίνδυνο μελλοντικής καρδιακής προσβολής.
Τέλος το εκατοστημορίο εκφράζει την ποσότητα ασβεστίου σε σύγκριση με άτομα της ίδιας ηλικίας και φύλου.